Compliance Officer

Value Square

Oost-Vlaanderen

Value Square is een onafhankelijke boutique vermogensbeheerder. Value Square beheert en adviseert het vermogen van particulieren en families, vennootschappen en institutionele investeerders en dit volgens de tijdloze principes van Value beleggen.

 

Functie

 

Compliance is een onafhankelijke functie binnen Value Square gericht op het implementeren van en het toezien op de naleving van de geldende wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels.  

Je waarborgt een efficiënte operationele uitvoering van de complianceregels met het oog op de bescherming van de financiële consument.

Samen met het hele Value Square team houd je de excellente reputatie van Value Square op gebied van compliance in stand.

 

 

• Je staat in voor de opvolging en implementatie van de compliance wetgeving (oa AML en MiFID). Je analyseert nieuwe wetgeving en vertaalt deze naar (IT) processen, procedures en beleidsdocumenten;

• Je ziet toe dat bestaande en nieuwe beleidsdocumenten en procedures worden nageleefd. Je neemt initiatief en werkt actief mee aan de verbetering van de processen inzake compliance;

• Je bent verantwoordelijk voor het detecteren, monitoren en rapporteren van compliancerisico’s en eventuele tekortkomingen. Je communiceert hierover proactief aan het management en je draagt bij aan voorstellen om deze risico’s te verminderen en aan verbeteringstrajecten;

• Je maakt aan de hand van een methodische risicoanalyse een schriftelijk actieplan en een compliance monitoring plan op en je staat in voor de uitvoering en opvolging ervan;  

• Je fungeert als aanspreekpunt voor directie, relatiebeheerders, asset management en alle andere functies binnen Value Square en je brengt advies uit omtrent items die binnen het werkgebied vallen;

• Je staat in voor het ad hoc aanleveren van rapporten, cijfers en analyses aan de CEO, directie en Raad van Bestuur van Value Square en je verzorgt sommige periodieke rapporteringen aan de FSMA;

• Je vormt samen met de CEO en de Risk Officer het Risk & Compliance Committee (RiCoCo);

• Je neemt de voorbereiding van audits voor je rekening;

• Je staat in voor de opleidingen van de medewerkers inzake compliance en je creëert compliance bewustzijn bij de medewerkers.

 

Profiel

 

• Je hebt een Master diploma in de rechten of in een andere relevante specialisatie;

• Je beschikt over een professionele ervaring van minimum 5 jaar;

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in compliance voor de financiële sector, in het bijzonder de MiFID- en AML-richtlijnen, via een financiële of beleggingsinstelling, een advocatenkantoor of een consultancybedrijf;

• Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en Engels;

• Je werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd en bent tegelijk ook actiegericht en proactief;

• Je kunt zelfstandig en onafhankelijk werken en je gaat op zoek naar de nodige input/informatie;

• Je bent in staat om een goed inzicht te krijgen in informatie en om die helder samen te vatten en te beoordelen. Je analytisch vermogen en uitstekende schrijfvaardigheid helpen je hierbij;

• Je bent sociaal vaardig en slaagt er goed in om instemming te verkrijgen voor je mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan en door je bevoegdheid en deskundigheid op de juist manier in te zetten;

 

Interested in this job?


Upload bestanden

Voeg je CV toe