Directeur Technische Diensten

Domino Vzw

Oost-Vlaanderen

Bedrijf

Domino is een Gentse onafhankelijke organisatie actief in de zorg, gegroeid vanuit de vzw Volkskliniek.

 

De vzw beheert 2 woonzorgcentra, een dagverzorgingscentrum, een centrum voor kortverblijf, 218 assistentiewoningen een optiek- en gehoorcentrum en een kinderdagverblijf in het centrum van Gent. In totaal biedt Domino huisvesting aan ongeveer 550 residenten.

Daarmee is de vzw Domnio één van de grotere spelers in deze materie in de Gentse markt.

 

De capaciteit wordt de komende jaren sterk uitgebreid waarvoor onze klant op zoek gaat naar een Directeur Technische diensten.

 

Functie

De Directeur Technische Diensten bepaalt in nauwe samenwerking met zijn collega’s uit de directie het technisch beleid en ondersteunt de inhoudelijke aspecten van de dienstverlening binnen de verschillende afdelingen, teneinde de strategische en operationele doelstellingen van de vzw te vertalen in een uitstekende dienstverlening voor haar cliënteel.

 

De Directeur Technische Diensten zal de komende jaren naast de dagelijkse operationele werking van de technische diensten, vooral ook gefocust zijn op de tijdige en correcte afhandeling van het grote verbouwprojecten.

 

 • Leiding geven aan het departement
  • Dagelijkse leiding over de technische diensten;
  • Neemt volgens bestaande procedures en na overleg met de directie beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het departement (vb aanwerving, ontslag, functieomschrijving);
  • Organiseert vormingsactiviteiten en verleent methodische bijstand aan de medewerkers;
  • Ondersteunt de afdeling in de organisatie van de onderlinge samenwerking en communicatie, het stellen van prioriteiten en het toelichten van de genomen beslissingen;
  • Zorgt voor een stipte naleving van bestaande procedures inzake kwaliteit, veiligheid en milieu;
  • Begeleidt, motiveert en stuurt het team door het stellen van jaardoelstellingen en het voeren van functioneringsgesprekken (jaarlijkse waardering);

 

 • Beheer van het bestaande patrimonium
  • Is eindverantwoordelijke voor zowel het preventieve en als het curatieve onderhoud van het bestaande patrimonium (Electrische en elektronische systemen, HVAC, liften);
  • Coördineert de interne onderhoudsplanning van het technische team en vormt het aanspreekpunt voor externe dienstverleners;
  • Optimaliseert de bestaande onderhoudsprocedures naar een geïntegreerd beheerssysteem;
  • Volgt nauw en rapporteert over (aan management team en raad van bestuur) de status van het onderhoudsbudget;

 

 • Projectopvolging van de vernieuwbouw
  • Is technisch en financieel eindverantwoordelijke voor de uitvoering van een grootschalig vernieuwbouwproject waarbij de Directeur Technische diensten DTD de centrale dossierkennis heeft om het vernieuwbouwproject te realiseren, rekening houdende met de vooropgestelde doelstellingen en budgetten;
  • Coördineert tussen hoofdaannemer, aannemers en meerdere studiebureaus, volgt op en stuurt bij  waar nodig inzake uitvoeringsmiddelen en -methoden, alsook met betrekking tot onderaannemers en leveranciers op wie Domino beroep wenst te doen;
  • Geeft leiding m.b.t. de uitvoering, het rendement, de controle en coördinatie van de onderaannemers;
  • Implementeert en volgt de procedures inzake kwaliteit, veiligheid en milieu op de werf op;
  • Onderhouden van relaties met de lokale overheidsinstanties m.b.t. vergunningen e.d.m;
  • Is verantwoordelijk voor een stipte financiële en budgetcontrole, dit in zeer nauwe samenwerking met de financieel-administratief directeur;
  • Rapporteert op gezette tijden over de status van de werken aan een ad hoc bouwcomité (delegatie van de Raad van Bestuur deel, als ook de directeur techniek, directeur zorg en fin. admin. Directeur);

 

Profiel

 • Voortgezette opleiding (industrieel ingenieur)of gelijkwaardig door ervaring;
 • Minimaal 8 jaar relevante ervaring in bouwkunde, electronica, electromechanica of thermodynamica
 • Sterke interesse/ ervaring met electronische en HVAC-installaties,
 • Affiniteit met preventie, veiligheid, ICT
 • Ervaring met het aansturen van een (klein) team

 

Interesse of vragen? Aarzel niet ons te contacteren.

Interested in this job?


Upload bestanden

Voeg je CV toe