HR Tech: Quo vadis?

abstract-art-blur-bright-373543.jpg

“I’m sorry Dave, I can’t do that.”. Deze quote uit het magistrale '2001, a Space Odyssey' van de hand van meester-cineast Kubrick zet de toon bij het begin van dit schrijven. De film schept een beangstigend beeld van artificiële intelligentie alsof het een middel was, bestuurd door de goden om de mens aan zijn eigen sterfelijkheid te herinneren. Deze overtuiging scherpt het debat tussen enthousiastelingen en tegenstanders van technologie en AI aan.

Ook de wereld van HR kent een ware (r)evolutie in technologie. Overal te lande schieten bedrijfjes uit de grond die technologie en artificiële intelligentie in een baan rond planeet HR schieten. Gent ontpopte zich de laatste jaren als een waar mekka van HR Tech. Hoog tijd om even de zaken op een rijtje te zetten.

Personeelsadministratie is een eerste domein waar er vandaag nog veel energie gestoken wordt in het bijhouden en updaten van informatie en het in stand houden van verouderde procedures. Mappen met contracten en Excel-files waarin alle mogelijke informatie wordt opgelijst van de medewerkers, hun bedrijfsbezittingen, verlofaanvragen en ga zo maar even door...

Officient bouwde een platform dat heel wat zaken rond personeelsadministratie vereenvoudigt. Dimona-aangiftes worden in een muisklik verzonden, contracten worden digitaal opgemaakt en ondertekend en verlofaanvragen worden centraal in het systeem aangevraagd en beheerd. Door een koppeling met het sociaal secretariaat wordt de loonverwerking ook een pak eenvoudiger. Naast het HR-platform is er ook een selfservice-app voor de medewerker. U heeft niets meer nodig dan een laptop en een smartphone. Piece of cake!

Een ander interessant HR-platform is Nakama HR. Dit platform orkestreert ‘employee referral’-systeem in uw organisatie. Het platform slaagt erin een kostenefficiënte referralstrategie op te stellen op maat van uw bedrijf. In tijden van een al te krappe arbeidsmarkt bewijst deze tool zijn toegevoegde waarde.

Daarnaast is er een grote toekomst weggelegd voor Artificial Intelligence in HR. Denk maar aan chatbots die een eerste kennismaking doen bij de zoektocht naar een job. Of een zelflerende zoekrobot die de administratieve last van een recruiter kan verlagen. De mogelijkheden zijn oneindig.

Kent uw bedrijf ook moeilijkheden om zelflerende organisaties van de grond te krijgen of om kennissilo’s in het bedrijf in kaart te brengen? Geen zorgen! Uman.ai bouwde een zelflerende machine die de competenties van uw medewerkers in kaart brengt. Het algoritme gaat de specifieke kennissilo’s gaan detecteren en maakt het makkelijk om het leren in uw organisatie te groeperen en in kaart te brengen.

Een andere interessant piste voor technologie in HR is Blockchain. Problemen rond afname van referenties, checken van authenticiteit van werkervaringen en afnemen van IQ- en persoonlijkheidstest kunnen makkelijk vereeuwigd worden in de Blockchain.

De combinatie van al deze zaken hebben het potentieel om het HR-proces eenvoudiger, sneller en effectiever maken. Zoals met de meeste innovaties zijn het eerst de grote structuren die de technologieën op punt zetten voor de kleine bedrijven ervan kunnen profiteren.

Sta ons toe ook een kritische noot aan dit euforisch verhaal van technologie en innovatie toe te voegen. Er schuilt ook gevaar in een samensmelten van HR en technologie: vernieuwen voor het loutere doel van te vernieuwen. Laat ons het kind met het badwater niet weggooien: sommige zaken zullen altijd beter uitgevoerd worden door mensen. In tijden van digitalisatie zal er meer en meer nood zijn aan een menselijke aanpak. In die optiek zal de technologie in HR gaan functioneren als een enabler voor alle processen waar er op het einde van de rit maar weinig tijd overblijft. Door big data, zelflerende machines of Internet of Things kunnen we sneller begrijpen wat er speelt op de werkvloer maar het zwaartepunt van ingrijpen en bijsturen zal altijd aan de menselijke kant van de interactie liggen. Immers, zo zullen mensen steeds de basis vormen voor een goed en terdege gevoerd HR-beleid. We zullen altijd nood blijven hebben aan mildheid in evaluatiegesprekken, een lastige manager tijdens loongesprekken, een empathische interviewer tijdens een sollicitatiegesprek of teambuildings georganiseerd door en voor mensen.

Laten we het openingsakkoord licht bijstemmen: “Together Dave, we can do it!”