Op zoek naar een bestuurder, directielid of andere sleutelfiguur in uw organisatie? Vertrouw dan op de expertise van CrossInternational. Wij kunnen bouwen op een uitgebreide ervaring in diverse sectoren en functies.

Wij ontwikkelden onze eigen methodologie op basis van de Appreciative Inquiry methodiek en met het oog op een resultaatgedreven search. Hierdoor vinden wij steeds de geschikte executive voor uw organisatie. 

Onze methodologie

  • Functieprofiel & organisatie

Bij de start van het searchproces is het van het grootste belang om een diepgaand inzicht te krijgen in de organisatie en de functie.
Tijdens een intakegesprek met alle relevante stakeholders bekijken we waarom de positie vacant is, hoe de organisatie gestructureerd is en naar welk profiel wordt gezocht.
Het resultaat is een functiebeschrijving waar alle partijen het over eens zijn. We zorgen ervoor dat alle aspecten van de vacature -  harde en zachte competenties, ervaring, culturele fit en verloning - op dezelfde lijn liggen.

  • Onderzoeksaanpak & targetlijst

Een volgende stap is het uitwerken van een search strategie en een lijst met bedrijven die we kunnen benaderen.
De consultant die verantwoordelijk is voor de opdracht, wordt ondersteund door een researcher die de arbeidsmarkt in kaart zal brengen. Dit gebeurt door relevante profielen op te lijsten en dit in bedrijfstakken die in verband staan met de kernactiviteiten van de klant. Partners binnen onze organisatie zullen de gevolgde aanpak regelmatig herzien en bijsturen. De research aanpak en targetlijst worden ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.

  • In kaart brengen van kandidaten

Op basis van de search strategie en targetlijst zal de researcher kandidaten identificeren en in kaart brengen die overeenkomen met het opgemaakte profiel.
Hiervoor vertrouwen we op onze eigen en externe databases, ons netwerk en actieve search.

  • Contacteren, screenen en selecteren van kandidaten

Alle relevante kandidaten worden gecontacteerd door de researcher of consultant met maximale discretie en vertrouwelijkheid.
Tijdens een telefonische screening krijgen we een eerste inzicht in het profiel en de persoonlijkheid van de kandidaat.
We letten erop om positieve vooringenomenheid te vermijden. Er wordt in deze fase nagegaan of de kandidaat klaar is voor een nieuwe stap in zijn/haar loopbaan door open vragen te stellen over ervaring, relevante vaardigheden, intrinsieke motivatie, ambitie en enthousiasme.
Als de kandidaat past bij het functieprofiel en geïnteresseerd is in de functie, wordt hij of zij uitgenodigd voor een persoonlijk diepte-interview met de betrokken consultant.
Dit interview is gebaseerd op de “STAR-methodologie” en “Appreciative Inquiry”. Door ons te concentreren op successen, stellen we de kandidaat in staat om vrijuit te praten, zodat we de informatie verkrijgen waarnaar we op zoek zijn.

De combinatie van deze twee methoden laat toe om heel accuraat sleutelcompetenties te beoordelen en om te onderzoeken of de kandidaat voldoet aan de selectiecriteria. Tegelijk checken we of er een match is met de bedrijfscultuur.

Tijdens dit gesprek richten we ons op de werkervaring en het gedrag van de kandidaat om sterktes, ontwikkelingsbehoeften en toekomstige ambitie correct te kunnen bepalen.
Op basis van het diepte-interview wordt voor de opdrachtgever een gedetailleerd rapport opgesteld met een sterkte / ontwikkelingsanalyse van de harde en zachte competenties en salarisvoorwaarden / verwachtingen.

  • Shortlist met kandidaten

Na afronding van de diepte-interviews, zal de consultant de klant een shortlist met kandidaten voorleggen. We helpen met het plannen van interviews en blijven het feedbackproces in beide richtingen faciliteren.

  • Klantinterviews & referentiechecks

Vanaf deze fase neemt de opdrachtgever het rekruteringsproces over.
Optioneel kunnen aanvullende tests of assessments worden aangeboden om de gevraagde competenties verder te evalueren. Er wordt de finale kandidaten om specifieke referenties gevraagd, die met grote aandacht worden nagegaan en gerapporteerd.

De consultant vervult een faciliterende en adviserende rol voor de klant en kandidaat gedurende het hele proces, inclusief salarisonderhandelingen, met als doel elkaar te vinden in een win-win overeenkomst.
Omdat we ons terdege bewust zijn van de noodzaak van een goede en efficiënte opvolging, werken we met wekelijkse updates, waarbij de consultant de voortgang van de opdracht en mogelijke valkuilen of aandachtspunten communiceert.


Proceskwaliteit

Een aangewezen teamlid bewaakt of alle interne procedures met betrekking tot het selectieproces en onze communicatie richting opdrachtgever en kandidaat gerespecteerd worden.

Deze aanpak werd geauditeerd en beloond met het Federgon-kwaliteitslabel.
Kandidaten kunnen ook te allen tijde opgevolgd en beoordeeld worden via onze Vincere CRM-tool.

Dit is onze manier om de best mogelijke service te bieden, met wederzijds respect.

 

Wil je meer weten over onze Executive Search oplossingen? Neem contact op met Wim Van Kerckhove