Efficiënt, snel en oplossingsgericht

Er zijn drie redenen waarom op een interim manager beroep wordt gedaan.

Het vertrek of de onvoorziene afwezigheid van een sleutelfiguur zet uw business continuity onder druk. Operaties komen onder verhoogd risico te staan, uw organisatie komt onder stress. Via een snel maar toch vakkundige selectie kunnen wij zorgen voor een interim manager met de nodige kennis en ervaring. Een oplossing die zeer snel de passende expertise vertaalt naar de dagelijkse praktijk van uw organisatie en het nodige beslissingsproces weer op gang trekt.

Maar soms kan het ook nodig zijn om tijdelijk uw team te versterken om een veranderingsproces vlotter te laten verlopen : de juiste interim manager levert uw team nieuwe inzichten, brengt nieuwe skills in de organisatie en kan op die manier een bestaand management of business unit team op een hoger niveau brengen.

Sommige projecten vragen specifieke expertise die u niet in huis hebt. De juiste interim manager met de nodige projectmanagement ervaring is essentieel om een project tijdig en binnen het gestemde budget gerealiseerd te krijgen. Projectmanagers hebben een breed competentiepalet dat enkel door de nodige ervaringen kan opgebouwd worden
 

Onze focus

Wij focussen ons op opdrachten, zowel in België als internationaal, voor senior posities waarvoor een specifieke expertise noodzakelijk is met een duurtijd van enkele weken tot enkele maanden.
 

Waar maken wij het verschil : appreciative inquiry

In plaats van zich in problemen vast te bijten, hebben onze interim managers geleerd zich op oplossingen te focussen en dit via positieve analyse of appreciative inquiry. Door de aandacht op positieve aspecten te richten, wordt meer energie en dynamiek gecreëerd, wat een inspirerend en motiverend effect heeft.

Zowel bij een vervanging van een sleutelpositie als bij een veranderingsproces starten onze interim managers dus steeds vanuit wat goed gaat. Dit maakt dat de aanvaarding van de verandering, ofwel een andere persoon of een nieuwe situatie, steeds gemakkelijk gaat omwille van deze positieve insteek.

Onze interim managers kunnen ook via appreciative inquiry een snelle verbinding met uw organisatie maken. Ze werken met respect voor de waarden en het DNA van bedrijven.
 

Wij werken met glasheldere afspraken

Het inhuren van een interim manager begint met een goede briefing waarbij we de noden van de organisatie in kaart brengen. Wij zijn op dat ogenblik uw adviseur en zullen uw noden aan onze ervaringen aftoetsen. Het is in deze fase belangrijk dat we heel precies de competenties, kennis en ervaring inschatten die nodig zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Binnen de paar dagen zorgen we voor het eerste contact tussen de klant en de potentiële interim manager. Tijdens deze startfase wordt beoordeeld of de interim manager voldoet aan de noden van de organisatie.

Als de expert geschikt bevonden wordt, begint de samenwerking in de vorm van een initiële vergadering of kick-off meeting. Vanaf dat moment heeft de aanpak veel weg van projectmanagement. De interim manager stelt een plan van aanpak, vernieuwing of verandering voor, waarna het ofwel goedgekeurd wordt of bijgestuurd. Daarna start de opdracht en wordt er regelmatig gerapporteerd.
 

Transparant prijsmodel

Onze toegevoegde waarde ligt in het snel en accuraat vinden van de juiste skill-set naar waar u op zoek bent. De toegevoegde waarde van onze uitgebreide pool aan interim managers ligt in de snelle inzet van hun capaciteiten en competenties met het oog op direct resultaat. Ons uniek prijsmodel is daar de weerspiegeling van en is voor alle betrokken partijen duidelijk en transparant. Ook hiermee is onze aanpak anders.


De toegevoegde waarde van interim management

Snelheid
Interim managers kunnen binnen enkele weken of zelfs dagen beginnen met hun job. Dat is essentieel omdat tijd een belangrijke factor is voor een bedrijf waar een sleutelpositie open staat.

Kennis
Interim managers zijn vaak overgekwalificeerd voor de functie die zij vervullen. De vaardigheden en kennis die zij meebrengen zijn nodig om een specifiek probleem aan te pakken of een kenniskloof te dichten. De ervaring en kennis stelt hen in staat om vanaf het eerste moment productief te zijn.

Objectiviteit
Interim managers weten niets van de voorgeschiedenis of conflicten. Zij kunnen onbelemmerd hun visie overbrengen.

Professionaliteit
Van interim managers kan verwacht worden dat zij zeer professioneel te werk gaan. Zij nemen niet alleen een adviserende rol op zich, maar zijn verantwoordelijk voor het managen van een organisatie.
 

Wil je meer weten over onze Interim Managers? Neem contact op met Luc Van Dessel.