Wat is onze aanpak?

 

Het doel is om u te ontzorgen op vlak van het beheer van al uw talent. De focus ligt daarbij om ervoor te zorgen dat uw bedrijf zelf het juiste talent kan aantrekken voor al uw vaste of tijdelijke werknemers. Dit maakt deze aanpak complementair aan onze Executive Search activiteiten.

Onze aanpak is uniek door zijn pragmatisme en dit zowel voor KMO's als multinationals. Zelfs al heeft u maar 10 vacatures per jaar, ook daarvoor kan u bij ons terecht. 

Onze aanpak kent steeds een advies- en uitvoeringsfase.

Tijdens de adviesfase wordt een strategische resourceplanning opgemaakt voor vaste medewerkers, uitzendkrachten, freelancers en projectmedewerkers. Vervolgens wordt een rekruteringsplan opgemaakt dat uitvoerig wordt getest en bijgestuurd. KMO's kunnen in deze fase beroep doen op de KMO-portefeuille.

De adviesfase

De adviesfase bestaat uit verschillende onderdelen.

 1. Een strategische talent acquisition oefening met de directie: een workshop om de core profielen vast te leggen op vlak van waarden, persoonlijkheids-kenmerken, technische- en gedragscompetenties en kennisniveau nodig voor het verdere succes van de onderneming.
 2. Een reality check van dit core-profiel: vaststelling of de hierboven beschreven profielen ook overeenkomen met medewerkers die vandaag door de organisatie als sterke performers worden geïdentificeerd.
 3. Check van het aanbod: check op vlak van marktconformiteit van het beloningsbeleid en bepalen hoe we dit in de praktijk kunnen aanvullen door optimaal gebruik te maken van de correlatie tussen carrièreplanning en salarisoptimalisatie (bedrijfswagen en andere voordelen)
 4. Het opmaken van een talent acquisition plan: bepalen van de meest efficiënte manier om met de core-profielen in contact te komen en vast te leggen hoe een zo objectief mogelijk selectie kan worden gemaakt. Hierbij wordt bekeken welke middelen best worden ingezet (LinkedIn, Jobsite, interimkanalen, referentiekandidaten, ...) en ook welke boodschap hierbij gebruikt wordt (employer value proposition en employer brand). Tot slot wordt een proces uitgetekend voor een zo objectief mogelijke manier van selectie, inclusief het eventuele gebruik van selectietesten.
 5. Het implementeren van deze tools: maken dat heel de rekruteringsomgeving optimaal is ingericht en zorgen voor de overdracht via training naar de onderneming. Dit is inclusief het plaatsen van de nodige bestellingen in naam van de onderneming (bv LinkedIn, leveranciers van selectietesten) als een check van de bestaande contracten die de onderneming heeft (bv interimkantoren).

De uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase is de operationele uitrol van de adviesfase. Hierbij zijn drie mogelijkheden :

 1. U neemt alle taken over in eigen beheer
 2. Wij integreren het proces en nemen een deel van de taken op ons 
 3. Wij nemen het proces over en sturen samen met u op kwaliteit en resultaat, vastgelegd in een Service Level Agreement en Key Performance Indicatoren

Gemanagede oplossing, enkel de resultaten tellen 

Indien wij het proces van u overnemen, staat dit onder leiding van een ervaren Talent Acquisition (TA) manager. De klant diende enkel de resultaten te bekijken: worden de doelen en KPI’s bereikt of niet. Wat hiervoor moet gebeuren, werd door de TA manager voor de klant uitgetekend en uiteraard wel met de klant besproken. Hierdoor kan de klant zich volledig op de kerntaken van de onderneming focussen. 

Team variabel in capaciteit en competenties

De bezetting zal in tijd worden aangepast aan het werkvolume en de taakinhoud. We kunnen 4 rollen voorzien :

 1. Een Talent Aquisition Manager
 2. Een Senior Recruiter
 3. Een Recruiter
 4. Een Recruitment Support

De inzet wordt aangepast aan de reële werkbelasting in functie van het aantal en de complexiteit van de vacatures.

Meer weten over ons aanbod? Neem contact op met Luc Van Dessel